• Юристу
  • Бухгалтеру
  • Керівнику
Умови та порядок використання NFR

Умови та порядок використання Комп‘ютерних програм категорії NFR

1.Комерційний партнер отримує право використовувати Комп‘ютерні програми категорії NFR тільки для популяризації Комп‘ютерних програм на ринку.

2. При використанні Комп‘ютерних програм категорії NFR Комерційний партнер набуває права встановлювати (інсталювати) та використовувати копію кожної Комп‘ютерної програми категорії NFR на одному сервері локальної мережі або на окремих комп’ютерах у кількості, яка відповідає параметрам, що передбачені у відповідному укладеному Договорі між Компанією та Комерційним партнером.

2.1. При використанні Комп‘ютерних програм категорії NFR Комерційному партнеру забороняється:

а) вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини Комп‘ютерних програм категорії NFR;

б) здійснювати деконструювання баз даних Комп‘ютерних програм категорії NFR з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем, або для інших цілей;

в) передавати електронні ключі та/або логіни і паролі доступу до Комп‘ютерних програм категорії NFR, та/або Комп‘ютерні програми в цілому або доступ до них (окремі робочі місця) третім особам у тимчасове або постійне користування, та іншим шляхом розповсюджувати програмне забезпечення, бази даних чи інші складові частини Комп‘ютерних програм,

г) поміщати тексти документів, що містяться у складі Комп‘ютерних програм категорії NFR, до будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розміщення в мережі ІНТЕРНЕТ;

д) використовувати тексти документів, що містяться у складі Комп‘ютерних програм категорії NFR, у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках чи інших друкованих джерелах, без письмового дозволу Компанії;

е) без письмового дозволу Компанії використовувати Комп‘ютерні програми категорії NFR, а також розміщену у них інформацію в тій самій формі і з використанням аналогічного стилю, іншим чином ніж це передбачено згідно укладеного Договору між Компанією та Комерційним партнером;

є) передавати тексти документів, отриманих з допомогою Комп‘ютерних програм категорії NFR, будь-яким третім особам незалежно від способу та мети такої передачі;

ж) без письмової згоди Компанії передавати тексти авторських аналітичних матеріалів, отриманих з допомогою Комп‘ютерних програм категорії NFR, будь-яким третім особам незалежно від способу та мети такої передачі.

з) відтворювати кількість копій більшу, ніж це необхідно для використання відповідно до умов Договору.

3. Строк (термін) дії ліцензії на використання Комп‘ютерних програм категорії NFR, як об’єктів авторського права, яка видається за даним Договором, дорівнює строку (терміну) дії укладеного Договору.

4. По закінченні строку (терміну) дії ліцензії (у тому числі – і в разі припинення її дії) Комерційний партнер втрачає право на використання Комп‘ютерних програм категорії NFR та повертає Компанії Комп‘ютерні програми категорії NFR.

5. Для ідентифікації Комерційного партнера в якості правомірного користувача Комп‘ютерних програм категорії NFR кожній Комп‘ютерній програмі категорії NFR присвоюється ліцензійний номер, що відповідає номеру ліцензійної картки, яка видається Компанією окремо.